การส่งสัญญาณซ้ำ Gps ภายในยานพาหนะทางทหาร

ความสามารถของ Gps ได้รับการยอมรับในการใช้งานทางทหารทั่วโลกว่าเป็นเทคโนโลยีที่ต้องมี การรับรู้สถานการณ์ที่นำเสนอโดยอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Gps ช่วยเพิ่มความสามารถในการอยู่รอดของ และระบบ อย่างไรก็ตาม บ่อยครั้ง เช่น ในกรณีของทหารหรือนาวิกโยธินที่ปฏิบัติการภายในยานพาหนะภาคพื้นดินของทหาร

สัญญาณ Gps อาจไม่สามารถใช้ได้โดยตรง 

ในระหว่างการโจมตีพื้นที่ของข้าศึก อาจก้าวออกจากยานพาหนะที่สับสนและเปราะบางเนื่องจากไม่มีสัญญาณ Gps ภายในยานพาหนะ เขาต้องรอให้เครื่องรับ Gps ได้รับสัญญาณ Gps การส่งสัญญาณ Gps ซ้ำช่วยแก้ปัญหาช่องว่างนี้เพื่อให้ มีสัญญาณ Gps แบบสดไปยังเครื่องรับระดับการค้าหรือการทหาร ปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องในอิรักและอัฟกานิสถาน รวมถึงสถานที่ลับอื่นๆ ทั่วโลก ได้สอนบทเรียนอันมีค่าแก่เราเกี่ยวกับความสำคัญ

สัญญาณ Gps สดภายในยานพาหนะทางทหารภาคพื้นดิน ไม่ว่าจะเป็นการประสานงานสำหรับผู้บังคับการยานเกราะเพื่อตรวจสอบและรายงานตำแหน่งจาก ของเขา หรือทหารที่ลงจากหลังม้าที่ก้าวออกจาก ของเขาเพื่อติดตามขุนศึกจอมโกง การมีสัญญาณ Gps ไร้สายแบบถ่ายทอดสดภายในยานเกราะจะเพิ่มคุณค่าที่สำคัญและปรับปรุงความสามารถในการอยู่รอด สำหรับวอร์ไฟเตอร์

การส่งสัญญาณ Gps ซ้ำ

ซึ่งเป็นศิลปะของการทำให้สัญญาณ Gps สดพร้อมใช้งานสำหรับมือถือหรือแอปพลิเคชั่น Gps มือถือในตำแหน่งที่สัญญาณไม่พร้อมใช้งาน เป็นเทคโนโลยีหลักในการเปิดใช้งาน ในปัจจุบัน ในการทำซ้ำสัญญาณ Gps แบบสด จะต้องติดตั้งระบบส่งสัญญาณ Gps ซ้ำกับรถหลัก ระบบนี้สามารถติดตั้งแบบถาวรหรือติดตั้งเป็นชุดภารกิจที่ให้ความยืดหยุ่นในการใช้งานที่หลากหลาย ระบบส่งสัญญาณซ้ำ Gps ทั่วไปจะประกอบด้วยเสาอากาศที่ใช้งานอยู่

เครื่องขยายสัญญาณ และเสาอากาศซ้ำ ขึ้นอยู่กับขนาดและการกำหนดค่าของยานพาหนะหลัก ระบบอาจมีเสาอากาศซ้ำหนึ่งหรือสองเสา ซึ่งให้สัญญาณครอบคลุมถึง 100% ของห้องลูกเรือของยานพาหนะ ระบบส่งสัญญาณ Gps ราคาถูกซ้ำมีประโยชน์หลักสามประการสำหรับ ที่ปฏิบัติการภายในยานภาคพื้นดินของกองทัพ ประการแรก ตัวรับสัญญาณ Gps ของเจ้าหน้าที่จะรับการล็อก Gps แบบไร้สายในขณะที่รถอยู่ในสถานะป้องกันโดยช่อง ประตู และหน้าต่างทั้งหมดปิดเพื่อให้การป้องกันสูงสุดจากภัยคุกคามภายนอก สิ่งนี้ทำให้ผู้บังคับการยานเกราะหรือหัวหน้าหน่วยได้รับตำแหน่ง

Gps