การเลือกเสาเข็มไมโครไพล์ที่เหมาะสม

อาคารจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งแฟลตนั้นเต็มไปด้วยเสาไมโครไพล์ เสาต้องสร้างทั้งแนวตั้งและแนวนอนเพื่อให้รับแรงกดได้เท่ากัน การเสริมแรงโดยพื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญในการให้ความแข็งแรงของโครงสร้างที่สร้างขึ้นใหม่ หากไม่มีการประดิษฐ์เหล็กเสริม ไมโครไพล์จำนวนมากก็คงไม่ถูกสร้างขึ้น การเสริมแรงในอาคารประกอบด้วยส่วนประกอบและโครงสร้างหลายประเภท บางส่วนได้แก่ คาน ฐานราก ผนัง โครงพื้น เสา และอื่น ๆ อีกมากมาย

เสาเข็มไมโครไพล์หลายชนิดสามารถจำแนกได้ว่า

  • เป็นไมโครไพล์หล่อในแหล่งกำเนิดหรือคอนกรีตสำเร็จรูป ระบบพื้นเป็นจุดที่ไมโครไพล์ให้ความสำคัญเป็นส่วนใหญ่ กุญแจสำคัญในการสร้างโครงสร้างอาคารที่เหมาะสมที่สุดอยู่ภายใต้การออกแบบและการใช้งาน 
  • อาจมีผลกระทบอย่างมากต่ออาคารโดยรวมหากมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในการออกแบบพื้น ไมโครไพล์ผลกระทบมักจะรับรู้ได้จากกำหนดการก่อสร้าง ต้นทุนวัสดุ ต้นทุนการดำเนินงาน ความแข็งแรงสูงสุด
  • ไมโครไพล์โดยพื้นฐานเป็นการผสมระหว่างปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และบัลลาสต์กับน้ำ

ซีเมนต์จะชุ่มชื้นหลังจากผสมกับน้ำเพื่อล็อคมวลรวมให้เป็นโครงสร้างที่แข็งหลังจากก่อตัวเป็นโครงผลึกทึบแสงที่ห่อหุ้ม แรงดึงเล็กน้อยที่ประเมินค่าได้สามารถทำลายโครงตาข่ายแข็งระดับจุลภาคได้อย่างง่ายดาย ซึ่งนำไปสู่การแยกตัวและการแตกร้าวของเสาเข็มไมโครไพล์ หากสิ่งนี้เกิดขึ้น อาคารก็สามารถถล่มลงมาได้อย่างง่ายดาย คอนกรีตเสริมเหล็กจึงควรมีการทรงตัวให้ดีเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุดังกล่าว มีอักขระหลักประมาณสามตัวที่ให้คุณสมบัติพิเศษของคอนกรีต

ประการแรกค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัว

  • ทางความร้อนของเหล็กมีค่าใกล้เคียงกับไมโครไพล์ ส่งผลให้เกิดการกำจัดความเครียดภายในเนื่องจากการหดตัวและการขยายตัวทางความร้อนที่แตกต่างกัน 
  • ลักษณะที่สองคือหลังจากที่ไมโครไพล์แข็งตัวและเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้ว ตอนนี้จะกลับมาทำรายละเอียดพื้นผิวอีกครั้ง ทำให้ความเค้นแบ่งเท่าๆ กันระหว่างคอนกรีต เหล็กเส้น
  • การกัดกร่อนได้ดีกว่าเนื่องจากมีสารเคมีที่เป็นด่าง ไม่ใช่แค่เหล็กที่ควรใช้เสริมคอนกรีต เหล็กก่อสร้างมีหลายขนาดและแต่ละขนาดควรใช้กับงานที่ต้องการ การใช้เหล็กสำหรับงานที่ไม่ได้ตั้งใจ

โครงสร้างสามารถพังได้ง่ายและทำให้ทรัพย์สินเสียหายและอาจถึงแก่ชีวิตได้ ดังนั้นควรพิจารณามาตรการด้านความปลอดภัยเสมอเมื่อสร้างโครงสร้างทุกรูปแบบ คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นวิธีการรวมวัสดุผสมในไมโครไพล์ซึ่งมีความต้านทานแรงดึงต่ำเป็นหลัก เพื่อให้ทนทาน กระชับขึ้น และแข็งแรงขึ้น การเสริมแรงส่วนใหญ่กระทำในขณะที่คอนกรีตยังไม่เซ็ตตัว กระบวนการนี้ทำให้โครงสร้างไม่แตกร้าวและช่วยหลีกเลี่ยงความล้มเหลวหรือความหดหู่ในการออกแบบอาคาร สิ่งที่ควรระวังสำหรับสารเสริมแรงที่มีคุณภาพดี ได้แก่ ความแข็งแรงของวัสดุที่ดี

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://npmicropile.com/เกี่ยวกับเรา

เสาเข็มไมโครไพล์