เซ็นเอกสารออนไลน์ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการสื่อสาร

ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์โดยทั่วไปคือลายเซ็นที่ลงนามทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เซ็นเอกสารออนไลน์เพื่อใช้ในการสื่อสารออนไลน์โดยผู้ลงนามรับรองความถูกต้องเซ็นเอกสารออนไลน์ ผู้ลงนามรับรองความถูกต้องอาจเป็นเจ้าขององค์กรภาครัฐหรือเอกชน หรือตัวแทนจำหน่ายของบริษัทธุรกิจ กระบวนการรับรองความถูกต้องดำเนินการโดยผู้ออกใบรับรองลายเซ็นเหล่านี้อาจมีหลายประเภท ประเด็นสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับลายเซ็นเหล่านี้คือ

ไม่ใช่ทุกลายเซ็นออนไลน์ที่สามารถเรียกว่าเป็นลายเซ็นดิจิทัลได้ คำว่า ลายเซ็นออนไลน์ ใช้สำหรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ลงนามอย่างง่าย แต่ลายเซ็นดิจิทัลเฉพาะเป็นประเภทที่ดีที่สุดของลายเซ็นที่ลงนามด้วยคอมพิวเตอร์เหล่านี้ เนื่องจากลายเซ็นดังกล่าวพัฒนาคู่ของคีย์เพื่อเข้ารหัสข้อความที่ต้องการเซ็นเอกสารออนไลน์ เพื่อให้ไม่มีใครสามารถแก้ไขข้อความในระหว่างขั้นตอนการส่งทั้งหมดนอกจากนี้ ยังมีความสามารถในการยั่วยุผู้รับให้วางใจ

ฟอรัมใหม่ทั้งหมดจะเสนอตัวเลือกเพิ่มเติมในการเซ็นเอกสาร

เหนือฝ่ายที่ตกลงซื้อขาย เพราะทำให้มั่นใจได้ถึงความน่าเชื่อถือของผู้ลงนามโดยการรับรองความถูกต้องของข้อมูลประจำตัวและคุณลักษณะทั้งหมดของเขา เซ็นเอกสารออนไลน์เพื่อให้ฝ่ายผู้รับสามารถเชื่อได้ว่าผู้ลงนามนั้นถูกกฎหมายและใช้ธุรกรรมที่ถูกต้องจากนี้เป็นต้นไป ฟอรัมใหม่ทั้งหมดจะเสนอตัวเลือกเพิ่มเติมในการเซ็นเอกสาร เซ็นเอกสารออนไลน์สัญญา หรือใบเรียกเก็บเงินทั้งหมดของคุณทางออนไลน์โดยใช้ฟอรัมของพวกเขา เช่นเดียวกับฟอรัมออนไลน์แบบเก่าที่ทำการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในฟอรัมโดยนำเสนอเทคโนโลยีใหม่นี้บนแพลตฟอร์มของฟอรัม การใช้ลายเซ็นดิจิทัลผ่านฟอรัมออนไลน์เหล่านี้

ทำได้ง่ายมาก เซ็นเอกสารออนไลน์ก่อนอื่นคุณต้องจัดเก็บหรืออัปโหลดไฟล์รูปภาพของลายเซ็นออนไลน์ทางกฎหมายที่คุณสร้างขึ้นไปยังบัญชีฟอรัมของคุณ ผ่านบัญชีนั้น คุณสามารถแทรกไฟล์รูปภาพนั้นในไฟล์หรือข้อความใดก็ได้เมื่อใดก็ตามที่คุณส่งไฟล์หรือข้อความเหล่านั้นทางเว็บไปยังบุคคลอื่น ขั้นตอนเดียวกันนี้สามารถประยุกต์ใช้ได้ในขณะที่ใช้บล็อกออนไลน์ เซ็นเอกสารออนไลน์เพราะขณะนี้พวกเขายังให้โอกาสในการลงนามในเอกสารของคุณทางออนไลน์

เอกสารที่เป็นกระดาษคำตอบนั้นง่าย น่าเชื่อถือ และจูงใจเช่นเดียว

ตอนนี้มีบางคนเคยตั้งคำถามว่าเหตุใดจึงสำคัญที่ต้องใช้การเซ็นเอกสารออนไลน์ผ่านลายเซ็นเหล่านี้ และทำไมใคร ๆ จึงสามารถไว้วางใจการทำงานที่มีประสิทธิภาพของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ลงนามมากกว่าลายเซ็นที่เซ็นด้วยหมึกหรือปากกาลงบนเอกสารที่เป็นกระดาษคำตอบนั้นง่าย น่าเชื่อถือ เซ็นเอกสารออนไลน์และจูงใจเช่นเดียวกับประการแรก ลายเซ็นคอมพิวเตอร์เหล่านี้รับประกันการใช้งานต้นทุนที่น้อยลงในระหว่างขั้นตอนการซื้อขายทั้งหมด

ประการที่สอง ลายเซ็นกระดาษทั้งหมดสามารถคัดลอก แก้ไข และแก้ไขได้ตลอดเวลาโดยทุกคน เหมือนกับการใช้เอกสารกระดาษที่มีลายเซ็นที่เขียนด้วยลายมือ เซ็นเอกสารออนไลน์คุณไม่สามารถรับประกันได้ว่าเอกสารนั้นจะไม่มีการลงวันที่ย้อนหลังโดยใครก็ตาม เซ็นเอกสารออนไลน์ pdf ในทางกลับกัน ในขณะที่ใช้ลายเซ็นออนไลน์ การประทับเวลาจะทำให้ไม่สามารถลงวันที่ย้อนหลังให้กับเอกสารที่ส่งหลังจากนั้นได้ มีการลงนาม

เซ็นเอกสารออนไลน์