พระพุทธเจ้าและการช่วยให้ตัวเองบรรลุความสงบภายใน

พระพุทธเจ้า

 

ทำความเข้าใจว่าทำไมคุณถึงต้องการพระพุทธรูปหรือพระพุทธรูปจริงๆสามารถช่วยให้คุณตัดสินใจพระพุทธเจ้าเลือกพระพุทธรูปที่ถูกต้องจากหลายร้อยแบบ มากกว่าการฟังใครหรือความเชื่ออื่นใดพระพุทธเจ้า คุณควรฟังจิตวิญญาณของคุณ เหตุผลพื้นฐานในการซื้อพระพุทธรูปคือการช่วยให้ตัวเองบรรลุความสงบภายใน การบูชาพระพุทธรูปจะช่วยให้เราจดจำ เข้าใจ และฝึกฝนคำสอนของพระพุทธเจ้า การหลุดพ้นจากวัฏจักรนิรันดร์ภายหลังการปรินิพพาน

สภาวะที่เกี่ยวกับพระนิพพานสามารถบรรลุได้พระพุทธเจ้าโดยง่ายด้วยการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาด้วยการผ่อนปรนวิปัสสนานี้จะขึ้นอยู่กับช่วงของคุณในเส้นทางไปสู่การบรรลุสิ่งที่คุณต้องการ หากคุณต้องการสัมผัสชีวิตที่ยิ่งใหญ่ พระพุทธรูปที่มีความสุขหรือแม้แต่พระพุทธรูปหัวเราะก็จะกลายเป็นรูปปั้นที่เหมาะสมในการซื้อ พระพุทธเจ้าหากคุณต้องการที่จะควบคุมความคิดของตนเองควบคู่ไปกับการทำสมาธิ คุณอาจต้องซื้อพระพุทธรูปปางสมาธิ

คุณต้องค้นหาว่าเดิมทีพระพุทธรูปจริงผลิตขึ้นที่ใด

ในกรณีที่คุณเพียงต้องการชื่นชมและปรารถนาที่จะรักงานศิลปะ พวกเขาสามารถใช้เป็นบรรยากาศที่เหมาะสมพระพุทธเจ้าสำหรับพื้นที่อยู่อาศัยของคุณเรียนรู้ที่จะแยกพระพุทธรูปออกจากประติมากรรมทางศาสนาอื่น ๆเทพเจ้าในศาสนาฮินดูดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับรูปปั้นทางพุทธศาสนา อย่างไรก็ตาม คุณสามารถหารูปแบบที่หลากหลายพระพุทธเจ้าในรายละเอียดได้ มีหลายวิธีในการระบุพระพุทธรูป วิธีหนึ่งคือให้คุณดูตำแหน่งของร่างกายและการกระทำของมือ การวางมือบนตักหมายถึงการทำสมาธิ – พระหัตถ์ขวาของพระพุทธเจ้าที่สัมผัสโลกเป็นสัญลักษณ์

พระพุทธเจ้าของพระศากยมุนีพุทธเจ้าระมัดระวังในการซื้อพระพุทธรูปเสมอคุณต้องระวังให้มากในการซื้อพระพุทธรูป ก่อนใคร่ครวญเพื่อให้ได้มา คุณต้องค้นหาว่าเดิมทีพระพุทธรูปจริงผลิตขึ้นที่ใด เพื่อให้แน่ใจว่ารูปปั้นของแท้ต้องหลีกเลี่ยงการจำลองที่ไม่ดี ศิลปินตัวจริงที่ช่วยทำประติมากรรมประเภทนี้มีพื้นเพมาจากประเทศเนปาล จากเนปาล ศิลปะเฉพาะเกี่ยวกับการผลิตประติมากรรมถูกส่งออกไปที่ทิเบต พระพุทธเจ้าซึ่งสิ่งนี้ได้รับการยอมรับอย่างมากการตัดสินคุณภาพ

คุณภาพของงานประติมากรรมนั้นก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น

ผ่านการสังเกตศิลปะของใบหน้าใบหน้าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดเพียงอย่างเดียวในการค้นหาในขณะที่รับพระพุทธเจ้า ยิ่งการเพ้นท์พระพักตร์จริงของพระพุทธเจ้ายิ่งดีเท่าไร พระพุทธเจ้าปรินิพพานคุณภาพของงานประติมากรรมนั้นก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น หากเลือกซื้อพระทองคำ พระพักตร์จะประดับด้วยทองคำ 24 กะรัตเป็นหลักโดยช่างผู้ชำนาญ ควรมีรูจมูกอยู่เหนือโครงร่างดวงตาขนาดใหญ่นั้น ใบหน้าโดยทั่วไปควรสะท้อนถึง

ความเห็นอกเห็นใจ มองดูแล้วควรคำนึงถึงพระพุทธเจ้าในตัวเราอย่างง่ายดายอย่าลืมมองที่หูเสมอตรวจสอบหูที่ยาวเสมอซึ่งหมายถึงความงามที่แท้จริงที่อยู่เบื้องหลังผลงานของศิลปินพระพุทธเจ้า พระพุทธรูปจริงควรมีหูยาวดูลายบนองค์พระพุทธเจ้าการออกแบบและการแกะสลักบนร่างกายทั้งหมดเกี่ยวกับรูปปั้นที่พูดถึงคุณภาพของพระพุทธเจ้า พระพุทธรูปคุณภาพสูงมีการออกแบบที่ยอดเยี่ยมซึ่งเป็นงานวิจิตรศิลป์ของช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญ